Junius International Co., Ltd.

Junius International Co., Ltd.

Junius International Co., Ltd.

Junius International Co., Ltd.

Junius International Co., Ltd.
Junius International Co., Ltd.
VỀ CHÚNG TÔI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI

JYC Group là Tập đoàn kinh tế bao gồm 3 thành viên: Ju Young Co., Ltd, Daewoong Co., Ltd và Junius Co., Ltd; hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực: thiết kế, xây dựng, sản xuất và xuất khẩu. JYC Group hoạt động với sứ mệnh “Kiến tạo giá trị tương lai, xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.”

 

Trải qua hành trình 25 năm hình thành và phát triển, JYC Group đóng góp đáng kể vào sự phát triển của lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại Việt Nam, đưa sản phẩm phân phối rộng rãi trên thị trường trong nước và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.      

 

TẦM NHÌN 

Phát triển thành tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực: 

- Bất động sản

- Sản xuất

- Xuất khẩu

 

SỨ MỆNH 

Kiến tạo giá trị tương lai và xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.

Go Top