GERMAN BIER BAR & RESTAURANT

GERMAN BIER BAR & RESTAURANT

GERMAN BIER BAR & RESTAURANT

GERMAN BIER BAR & RESTAURANT

GERMAN BIER BAR & RESTAURANT
GERMAN BIER BAR & RESTAURANT
GERMAN BIER BAR & RESTAURANT

 "Come and chill with us!" - GERMAN BIER BAR& RESTAURANT

ADDRESS: BLOQ - 19 Tran Ngoc Dien, Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City

 

 

 

 

 

 

Share:
Other news:
  • Chào bạn!

  • Bạn cần Shop tự vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không bạn ha?

Go Top